Taito-käsityökoulu

Ilmoita lapsesi luovaan harrastukseen – taiteen perusopetukseen. 

Taide ja käsityöt kuuluvat hyvään elämään.

Lasten ja nuorten käsityökoulun opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa, 2-3 oppituntia kerrallaan koulupäivän jälkeen. 

Käsityön taiteen perusopetus

Taito käsityökoulu antaa vuodesta toiseen etenevää käsityön taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille. Opetussuunnitelma perusteena on laaja oppimäärä. Opetuksen tavoitteena on kehittää lapsen luovaa ilmaisua ja vuorovaikutus- ja ajattelutapoja. Taiteen perusopetus johdattaa lapsen ja nuoren taiteen tekemiseen ja siitä nauttimiseen. 

Käsityön taiteen perusopetus sijoittuu taidekasvatusjärjestelmässämme yleissivistävän perusopetuksen ja taiteen ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksen välimaastoon. Käsityökoulun opetussuunnitelmat perustuvat valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin.

Taito käsityökoululla on Opetusministeriön virallinen järjestämislupa.
Käsityökouluryhmiä muodostetaan osallistujamäärän mukaan, tarvittaessa useampana päivänä viikossa.  

Tarkempia tietoja kohtuuhintaisista lukukausimaksuista ja kokoontumispaikoista saa suoraan taitokeskuksesta. Ilmoita lapsesi mukaan luovuutta ruokkivaan ja onnellisuutta lisäävään harrastukseen!

Käsityökoulusta lisätietoja voit kysyä:
puh. 050 324 3213
s-posti: kasityokeskus.iisalmi@taitoylasavo.fi